Αναγνώστες

30 Αυγ 2015

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΛΙΟΥ
Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η ποσότητα νέκταρος που εκκρίνουν τα άνθη και όχι απλώς η έκταση της ανθοφορίας. 
Μελισσοκομικά φυτά ευαίσθητα στα μετεωρολογικά φαινόμενα κατά την διάρκεια της ανθοφορίας τους, μπορεί κατά χρονικά διαστήματα να έχουν από καλή απόδοση μέχρι και μηδενική. Η υψηλή υγρασία αυξάνει την έκκριση νέκταρος, ενώ ο αέρας στεγνώνει τα άνθη και η απόδοση μηδενίζεται. 
Η κανονική καμπύλη αλλάζει από τις εξής παραμέτρους .
α) Με αυξημένη ατμοσφαιρική υγρασία, έχουμε αυξημένη έκκριση των ανθέων, σε περιορισμένη εξάτμιση και υγρασία αντιστοιχεί περιορισμένη προσφορά .
β) Η συλλογή είναι ελαττωμένη, όταν έχουμε απόλυτη ηλιοφάνεια, περισσότερο νέκταρ συλλέγεται τις πρωινές ώρες και αργά το απόγευμα. 
γ) Με χαμηλή βαρομετρική πίεση η έκκριση νέκταρος αυξάνει, με υψηλή ελαττώνεται .
δ) Πριν από βροχή έχουμε αύξηση μετά την βροχή μείωση της έκκρισης. Επίσης σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν, η γεωγραφική περιοχή το υψόμετρο, και η τροφή του φυτού.
Επομένως η παραγωγή νέκταρος εξαρτάται όχι μόνο από το μέγεθος της ανθοφορίας αλλά και από τις επικρατούσες μετεωρολογικές και εδαφολογικές συνθήκες που καθορίζουν την δυναμικότητα έκκρισης των φυτών......................
Τις πρώτες 15 ημέρες η έκκριση νέκταρος αυξάνει στην συνέχεια η ανθοφορία φθίνει και μειώνεται η παραγωγή νέκταρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: